ANUNTURI !!!

LICEUL TEORETIC ION BARBU, SECTOR 5

pic1

Data: 22.02.2020, ORA: 10:42

INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR 2020

Pentru anul şcolar 2019/2020 au fost propuse prin proiectul planului de şcolarizare al Liceului Teoretic “Ion Barbu” trei clase pregătitoare cu câte 25 elevi fiecare

“Ziua porţilor deschise” la unitatea noastră şcolară va fi miercuri, 04.03.2020 , între orele 9.00-16.00.

Detalii >>>

pic2

Data: 21.06.2019, ORA: 12:01

EVALUAREA NAȚIONALĂ

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2018-2019 este disponibilă atașat - primul document din secțiunea Cadru normativ).

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Detalii >>>

pic3

Data: 21.06.2019, ORA: 12:01

BACALAUREAT

Examenul național de Bacalaureat 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Detalii >>>