Evaluarea Națională

LICEUL TEORETIC ION BARBU, SECTOR 5

image

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) 2019

♦ Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2018-2019 este disponibilă atașat - primul document din secțiunea Cadru normativ).

♦ Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

♦ Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

♦ Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

3 - 7 iunie: Înscrierea elevilor

7 iunie 2019: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie: Limba și literatura română - probă scrisă

20 iunie: Matematica - probă scrisă

21 iunie:Limba și literatura maternă - probă scrisă

25 iunie: Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie: Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

26-28 iunie: Soluționarea contestațiilor

29 iunie: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor