INFORMATII UTILE

In anul scolar 2023 -2024 vor functiona pentru invatamant liceal in Liceul Teoretic "Ion Barbu":

LINK-URI UTILE

OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

OMEC nr. 5532/11.12.2019 pentru modificarea si completarea OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

OMEN nr. 5087/18.09.2019 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2020-2021

OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012

OMEN nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2017-2018

OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat

OMEN 4432/29.08.2014 Anexa 3 privind structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale (aplicabil Admitere 2018 pentru anul scolar 2017-2018)

Plan de masuri ISMB privind admiterea in clasa a IX-a, an scolar 2020-2021