INFORMATII UTILE

Actualizat: 30.06.2020

CONTESTATII BAC 2020

CANDIDATII CARE DORESC SA FACA CONTESTATIE LA PROBELE SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2020 – SESIUNEA IUNIE-IULIE,

COMPLETEAZA CEREREA TIP POSTATA PE SITE-UL LICEULUI TEORETIC ION BARBU SAU O GASESC IN PERIOADA DEPUNERII CONTESTATIILOR, LA LICEU.

CONTESTATIILE POT FI DEPUSE PERSONAL LA LICEU , INSOȚITE DE COPIA DE PE BULETIN.

CONTESTATIILE SE DEPUN MARTI, 30 IUNIE 2020 INTRE ORELE 16.00-20.00 ȘI MIERCURI 1 IULIE 2020 INTRE ORELE 8.00-12.00

CERERE CONTESTATIE 2020

A fost aprobat noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020

Calendarul de desfasurare a examenlului de BACALAUREAT

♦ Examenul național de Bacalaureat 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

♦ Modele orientative de subiecte pentru probele examenului național de Bacalaureat 2020 sunt disponibile Click aici

♦ Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2020 Click aici

♦ Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.244/12.02.2020 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de Bacalaureat 2020 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2020) Click aici

♦ Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru care se pot echivala probele scrise de la examenul naţional de Bacalaureat 2020 Click aici

♦ Lista disciplinelor de examen Click aici

♦ Calendarul examenului Click aici

♦ Ordinele de ministru care aprobă/modifică/actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute & echivalate certificatele/atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale sunt publicate Click aici

LINK-URI UTILE

Prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020 sunt aprobate noile programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020.

Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, valabile pentru examenul național de Bacalaureat: anexa 2 (fișier pdf)

Procedură egalizare șanse elevii deficiențe de vedere/deficiențe de auz/TSA/tulburări specifice de învățare 2020

ordin 4.950/2019 organizare + desfășurare examen Bacalaureat 2020

Listă olimpiade și concursuri internaționale recunoscute MEC echivalare probe scrise 2020

listă discipline examen național Bacalaureat 2020