Actualizat: 17.06.2024

EUROPEAN CLUB MAGAZINE

Brosura Ion Barbu

Poster ziua portilor deschise 2024

Conditii specifice posturi didactice vacante 2024-2025

Conditii specifice posturi didactice vacante 2024-2025

PO lectie la clasa etape de mobilitate Lic. Ion Barbu 2024

R.O.F. - LTIB 2023-2024

Anunt Rechizite LTIB

Cerere rechizite 2023 - 2024

Protectia datelor inv liceal

Protectia datelor inv liceal

Protectia datelor inv gimnazial

Anunt post muncitor

Model Fisa Post muncitor calificat

PO 74 Utilizare spatii si terenuri de sport

ECHIVALARI CLASA VIII

PO 73 Constituirea Claselor a 5-a_2023-2024

Grafic_sustinere lectii la clasa_PTR_Ion Barbu

PO_lectie la clasa_etape de mobilitate_LTIB

Conditii specifice posturi didactice vacante 2023-2024_LTIB

Newsletter EPAS NO.1

Anunt concurs post paznic

R.O.F - LICEUL TEORETIC ION BARBU 2022 - 2023

Anunt concurs secretar sef

Borderou proba scrisa ingrijitor

Rezultat selectie dosare ingrijitor

Borderou selectie dosare - analist programator

Borderou selectie dosare - analist programator

Anunt concurs analist programator

Anunt concurs ingrijitor

CLASA PREGATITOARE 2022 - 2023

LISTA COPIILOR ADMISI LA CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2022 - 2023

EXAMENE NATIONALE 2022

CALENDAR EV 246 AN SC 2021-2022

Anexa 1 Metodologie Evaluare Nationala

CALENDAR BACALAUREAT

DOCUMENT

DOCUMENTE POST PAZNIC

Anunt concurs paznic

IMPREUNA PENTRU COPII SANATOSI

DOCUMENTE POST MUNCITOR

Anunt concurs muncitor

DOCUMENTE POST INGRIJITOR

Anunt concurs ingrijitor

DOCUMENTE POST SECRETAR SEF

ANUNT CONCURS LICEUL TEORETIC " ION BARBU " , Sector 5

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR ŞEF

Rezultat admitere dosare secretar sef

CONTESTATII SI SOLUTIONARE CONTESTATII ANUNT SECRETAR SEF

DOCUMENTE POST BIBLIOTECAR

METODOLOGIE OCUPARE POST BIBLIOTECAR SCOLAR BUCURESTI

Rezultat admitere dosare bibliotecar

CONTESTATII SI SOLUTIONARE CONTESTATII ANUNT BIBLIOTECAR

DOCUMENTE SCOLARE

ROF - LTIB nr.1723 din 01.10.2020

REGULAMENTUL INTERN LICEUL TEORETIC „ION BARBU” ,SECTOR 5, BUCUREŞTI

DOCUMENTE BURSA 2021 - 2022

Tipuri de burse scolare acordate

Tipuri de burse pe nivele

Calendar depunere dosare burse sem I- 2020-2021

Cerere bursa merit medie

Cerere bursa studiu

Cerere bursa medicala

Cerere bursa orfan

Cerere bursa rurala

Cerere bursa ajutor social venit mic

Cerere bursa ajutor social ocazional

Conditii acordare burse merit

Conditii acordare burse studiu

Conditii acordare bursa ajutor social

LEGE 38 17_01_2019

metodologie acordare burse-OMECTS 5576 DIN 07.10.20111 ACTUALIZAT 25.04.2018

OMEC_5924_2020

PRIMA ZI DE SCOALA 2021 - 2022

Procedura de formare a claselor a V-a - LICEUL TEORETIC ION BARBU 2021 - 2022

REPARTITIE CLASA PREGATITOARE - LICEUL TEORETIC ION BARBU 2021 - 2022

REPARTITIE CLASA A IX-A - LICEUL TEORETIC ION BARBU 2021 - 2022

REPARTITIE CLASA A V-A - LICEUL TEORETIC ION BARBU 2021 - 2022

CANDIDAT IN PROGRAMUL - EPAS LICEUL TEORETIC " ION BARBU ", SECTOR 5, BUCURESTI

ADMISI CLASA PREGATITOARE 2021 - 2022

Examenul de atestat la informatica se va desfasura in data de 24 mai 2021, ora 8: 00 pentru elevii clasei a XII-a A si ora 11:00 pentru elevii clasei a XII -a B."

CLASA A VIII-A

Anexa Calendar EN 2021 modif

BROSURA

Ordinul de mod a Ord. 5455 din 2020

DOCUMENT ISMB

ATESTAT INFORMATICA

Graficul de actiuni

Fisa inscriere atestat

CABINEL MEDICAL

document medical

Anexa 2.Calendar_ Olimpiade nationale_2020_new

Anexa 4.Calendar_Concursuri finantate_2020 modificat

CAEN finantate 2020

CNS 2020- sportive

ONSS 2020-olimpiada sportiva

OMEC 5757 2020 Anexe 1 2 3

LEGE 38 17_01_2019

LOCURILE RAMASE LA LICEE PENTRU EN SESIUNEA II 2020

REZULTATE CLASA PREGATITOARE 2020

Bibliografia,si lucrări ale studenților de la unatc, 2020

link 1

link 2

link 3

BURSE - INFORMATII

link primarie

link primarie

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) 2020

EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A,IN ANUL SCOLAR 2019-2020

ANEXĂ LA PROCESUL-VERBAL DE INSTRUIRE ELEVI EVALUARE NAŢIONALĂ 2020

REPARTIZARE ELEVI SALI EXAMEN- EVALUARE NATIONALA

Anexa 4_Probe verificare competente lingvistice materne_moderne a fost actualizată

Graficul de actiuni privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea atestatului profesional format pdf

Cerere atestat informatica format pdf

Procedura Inscriere Bacalaureat Iunie - Iulie 2020

Sesiuni speciale pentru examenele naționale (2020)

ORDIN nr. 4.341 din 27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul de bacalaureat național 2020

CALENDARUL ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2020 - 2021

METODOLOGIE din 29 mai 2020de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020

Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Măsuri în sistemul românesc de învățământ în baza Hotărârii de Guvern privind starea de alertă și a Legii 55/2020

GRADATII DE MERIT

Procedura privind organizarea si desfasurarea activitatilor de depunere si evaluare a dosarelor personalului didactic pentru obtinerea gradatiei de merit sesiunea 2020

Anexe dosar inscriere gradatie de merit 2020 - personal didactic

Procedura privind organizarea si desfasurarea activitatilor de depunere si evaluare a dosarelor depuse de personalul didactic auxiliar pentru obtinerea gradatiei de merit - 2020

Anexe dosar inscriere gradatie de merit 2020 - personal didactic auxiliar

Numarul gradatiilor de merit pe categorii de personal propuse in sesiunea 2020

Gradatii de merit 2020 - SITE ISMB

Calendar gradatii 2020 final

OM Modificari Met gr 2020

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONSURSULUI DE ADMITERE IN INVATAMANTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT ANUL 2020 - 2021

ordinul-nr-4249-2020-pentru-modificarea-si-completarea-regulamentului-cadru-de-organizare-si-functionare-a-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar-aprobat-prin-ordinul-ministrului-educatiei-nationale-.pdf

Ordinul M.E.C. nr. 4244/2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020.

Acees gratuit platforma online ExamenulTau.ro

Noi functionalitati pe platforma interactiva de Invatare si Testare Online Digitaliana

Masuri cu privire la reluarea activitatii in sistemul de educatie dupa incetarea starii de urgenta

Resurse utile pentru predare - invatare on-line

Masuri cu privire la reluarea activitatii in sistemul de educatie dupa incetarea starii de urgenta

Chestionare privind percepția elevilor/parintilor/cadrelor didactice asupra activităților zilnice în perioada de autoizolare:

Chestionar privind percepția elevilor asupra activităților zilnice în perioada de autoizolare

Chestionar privind percepția părinților asupra activităților zilnice în perioada de autoizolare

Chestionar privind percepția părinților asupra activităților zilnice în perioada de autoizolare

HCL Nr.80 din 15.04.2020

Masuri cu privire la reluarea activitatii in sistemul de educatie dupa incetarea starii de urgenta

DOSARE ALOCATII

In vederea pregatirii dosarelor de alocatii, pentru elevii care au implinit 18 ani, acestia sunt rugati sa completeze cererea tip

Cererea tip, impreuna cu CI si daca este cazul copie dupa contul IBAN vor fi depuse online pe adresa de e-mail: liceulionbarbu@yahoo.com

Comunicat de presă platforme online 24.03.2020

INSCRIERE ONLINE CLASA PREGATITOARE

Regulamentul de Organizare și Funcționare

Regulament intern 2018-2019 nr.2678 din 19.10.2018

Documente necesare pentru excursie / deplasare

Circumscriptie Liceul Teoretic Ion Barbu 2020

Criterii specifice de departajare

ISMB

EVALUAREA NATIONALA 2020

Actualizat: 22.04.2020

♦ Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2018-2019 este disponibilă atașat - primul document din secțiunea Cadru normativ).

♦ Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

♦ Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

♦ Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul EN VIII în anul 2020 este următorul:

2 - 5 iunie ---- Înscrierea elevilor

5 iunie 2020 ---- Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

15 iunie ---- Limba și literatura română - probă scrisă

17 iunie ---- Matematica - probă scrisă

18 iunie ---- Limba și literatura maternă - probă scrisă

22 iunie ---- Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

22 iunie ---- Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

23-26 iunie ---- Soluționarea contestațiilor

27 iunie ---- Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este: aici

Prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020 sunt aprobate noile programe de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a in anul scolar 2019 - 2020

Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și matematică, valabile pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020: anexa 1 (fișier pdf)

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII

Site-ul dedicat publicării rezultatelor

ordin 4.916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2020

INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR 2020

♦ Metodologia privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 Click aici

♦ Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 Click aici

♦ Planificarea activitatii de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatica 27 februarie -20 martie 2019 Click aici

♦ Circumscriptii scolare Click aici

♦ Informarea publicului privind inscrierea in invatamantul primar, an scolar 2019-2020 Click aici

♦ Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil in perioada 26.02.2019–19.04.2019, de luni pana joi in intervalul orar 8.00–16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00 .

♦ Unitatile de invatamant care au in oferta clase organizate conform reglementarilor specifice alternativelor educationale Click aici

♦ Ziua portilor deschise in unitatile de invatamant preuniversitar de stat Click aici

♦ Unitati de invatamant care organizeaza testarea aptitudinilor copiilor care ar putea parcurge, incepand cu clasa I, program integrat de arta sau sportiv Click aici

♦ Centralizator privind calendarul desfasurarii probei de cunoastere a limbii materne in unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale Click aici

♦ Cererea tip de inscriere in clasa pregatitoare 2019, etapa I Click aici

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar