♦ 30 sali de clasa dotate fiecare cu videoproiector si calculator

♦ 30 sali de clasa dotate fiecare cu videoproiector si calculator

♦ Cabinet de informatica

♦ Cabinet SEI (Sistem Educational Informatizat, dotat cu 25 de calculatoare IBM in care toate cadrele didactice pot desfasura ore cu predare interactiva (V-XII))

♦ Laborator de fizica (etaj I)

♦ Laborator de chimie si biologie (etaj II)

♦ Biblioteca

♦ Cabinet pentru proiecte si parteneriate scolare si extrascolare

♦ Cabinet medical

♦ Sala de sport si festivitati

♦ Teren de fotbal amenajat

♦ Cabinet de geografie

♦ Cabinet fonic

GALERIE FOTO